Friday, September 16, 2016

mental health: my panic attacks


Oke, tijd voor een update: Ik ben vandaag naar de studenten counselor geweest om advies te vragen over die stomme paniek van mij. Sinds oktober vorig jaar heb ik last van paniek aanvallen/hyperventilatie/stress aanvallen, whatever you wanna call it. Ik kan dagen gaan zonder iets geks te ervaren maar dan ineens voel je het weer opkomen. Het liefste wil ik dan even gaan liggen en afleiding zoeken op mijn telefoon (ik ben YouTube verslaafd dus komt goed uit). Want mijn stomme gedachten op de vrije loop laten gaan is een heuuul slecht idee op dat moment. Dat afleiden werkt trouwens aardig, maar daarmee los ik het probleem niet op. Oh men, hoe lekker zou het zijn als het voor eens en voor altijd op zou *&@(#!% alstublieft, dankuwel.

Elke dag heb ik gemiddeld zo'n 2 - 5 momenten waarbij ik me even als een gekkie voel/gedraag. De ene keer voel ik me benauwd of heb ik een dichtgeknepen keel, en de andere keer heb ik de hele dag geen goed evenwicht of voel ik hartkloppingen. Ik kan denk ik wel de hele dag door praten over de gekke dingen die ik wel eens voel. Ohja deze is nieuw, ik voel me alsof ik drugs heb gebruikt en ik niet op deze planeet thuis hoor. Naja, je leest het al: Ik ben een apart geval (het rijmt, hoe leuk). De laatste tijd kan ik er een stuk beter mee overweg. Ik ben namelijk bij de dokter geweest die mij van top tot teen heeft gecheckt en mij kon verzekeren dat ik echt niks geks onder de leden heb. Dit geeft een gevoel van rust en bevestigd dat stress en emoties de controle over mijn lichaam en geest hebben genomen. Dit betekend overigens niet dat alles wat ik voel nep is. Nee, alle "lichamelijke sensaties" zijn ECHT, maar ze komen voort uit onrust en niet uit een lichamelijk mankement (zoals mijn dokter dat zo mooi zei).

Ik ben positief ingesteld en ik realiseer me nu dat dit een mentaal probleem is. Er is echt geen dokter in de wereld die mij kan oplappen, mijn eigen hersenen moeten dit varkentje zelf wassen. Jammer: Ik mag dan wel willen dat het weg zou gaan en een good vibes only mentaliteit hebben, daarmee gaat het probleem dus niet weg. Het zit veel dieper en daarom vond ik het wel eens tijd om naar iemand te gaan die hier meer van af weet. Vandaag had ik een soort van in-take gesprek met mijn begeleider (en super lieve mevrouw) en volgende week heb ik mijn eerste afspraak. Spannend en leuk! Ik heb zin om weer een normaal mens te worden! Naja, normaal was ik nooit ;-). Keep you posted!


Okay, time for an update: Today I met with a student counselor to get some advice about this stupid anxiety of mine. Since October last year I've been struggeling with panic attacks/hyperventilation/stress attacks, whatever you wanna call it. I can go days without feeling anything and then out of the blue I can feel it creeping up again. When that happens I just wanna lay down and distract myself with my phone (I'm a YouTube addict, so that's good). Because leaving me alone with my thoughts at the moment is a reaaal bad idea, lemme tell you that. Distracting myself is working quite good though, but it doesn't solve the issue. Oh man, how nice would it be if for once and for all it would just f*&@(#!% off thank you very much.
 
Every day I experience about 2 - 5 moments where I can feel or act a bit cray cray. One time I would feel like I can't breathe or that my throat is being clenshed and the other time I would not have good balance the whole day or get some good old heart palpitations. I could go all day and tell you about all the things that I sometimes feel. Oh, this one is new: feeling like I'm on drugs and don't belong on this planet. Yeah, you can already tell that this girl is a bit kookoo. Recently I've been able to deal with it a bit better. I went to see a doctor that checked me from head to toe and could assure me that I was perfectly healthy. This makes me feel a lot more calm whenever I get another episode. It's all due to the fact that stress and emotions have taken control of my body and mind. This doesn't mean that everything I feel is fake. No, all my "physical sensations" are REAL, they just come from my unbalanced mind and not from a physical defect (that's how my doctor described it to me).

I'm really positive about it and I realise now that this is a mental problem. There is not a doctor in the world that can fix me, my own little brain has to deal with this. Too bad: Even with my good vibes only mentality the problem doesn't go away. It's so much deeper so I decided that it was about time I would go see someone that knows more about this. Today I've had my in-take meeting with my counselor (a really sweet lady) and next week we'll have our first appointment. Exciting and fun! Looking forward to feel like a normal human being again! Ehh well, I was never really normal to begin with ;-). Keep you posted!


No comments:

Post a Comment